skip to Main Content
Kənd Təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynamaqla qeyri-neft sektorunda böyük çəkiyə malik prioritet sahələrdən biri hesab olunur. Aqrar sahənin inkişafı hökumətin daim diqqət mərkəzində olmuşdur.

Daha çox oxu

Tikinti və İnfrastruktur

İqtisadiyyatın sürətli inkişafında və dinamik artımında tikinti sektorunun payını nəzərə alaraq tikinti sektorunun tənzimlənməsində dövlət səviyyəsində ciddi səylər göstərilir.

Daha çox oxu

Maliyyə və Sığorta

Azərbaycanda aparıcı banklara, lizinq şirkətlərinə, investisiya fondlarına maliyyə və bank əməliyyatlarının bütün aspektləri üzrə hüquqi yardım göstərməklə bank və maliyyə qanunvericiliyi tələbləri ilə yaxından tanışıq.

Daha çox oxu

İnformasiya Texnologiyaları

Müasir dövrdə informasiya texnologiyasının (İT) istənilən fəaliyyət sferasında biznesə mühüm təsir göstərən və sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri kimi çıxış etməsi heç bir şübhə doğurmur və hüquqi tənzimlənməsi olduqca peşəkar yanaşma tələb edir.

Daha çox oxu

Təhsil

Təhsil sahəsi cəmiyyətin həssas tənzimlənən sahələrindən biridir və təhsil müəssisələrinin rasionallaşması və optimallaşma prosesi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

Daha çox oxu

Səhiyyə

Aydındır ki, sürətlə inkişaf edən Azərbaycan səhiyyə bazarında riskləri minimuma endirmək və tibb sahəsinin inkişaf çağırışlarına uyğunlaşmaq üçün çoxsaylı məsələlərdə təcrübəli hüquqi rəhbərliyə daha çox ehtiyac vardır.

Daha çox oxu

Back To Top