skip to Main Content
Korporativ Hüquq
 • Biznesin qurulması
 • Mürəkkəb və çoxtərəfli müqavilələr/əməliyyatlar
 • Yenidən təşkil və təşkilati strukturun optimizasiyası
 • Korporativ məhkəmə mübahisələri

Daha çox oxu

Birləşmə və Qoşulma
 • Əməliyyatın strukturu
 • İlkin hüquqi təhqiqat
 • Əks birləşmələr, mübadilə təklifləri
 • Birləşmə və Qoşulma sonrası inteqrasiya

Daha çox oxu

Bank və Maliyyə
 • İnvestisiya əməliyyatları
 • Yeni maliyyə institutunun yaradılması Lisenziyalaşdırma
 • Kredit və struktur maliyyəsi
 • Törəmə alətlər, qiymətli kağızlar

Daha çox oxu

Vergi
 • Vergi məsləhətçiliyi
 • Vergi planlaşdırılması
 • Vergi mübahisələrinin həlli
 • Vergi və komplayens

Daha çox oxu

Əmək və Miqrasiya
 • İmmiqrasiya və komplayens
 • Biznes immiqrasiyası
 • Hüquqi ekspertiza
 • Əmək mübahisələrinin həlli

Daha çox oxu

Müflisləşmə və İflas
 • Rezolyusiya, yenidən təşkil və iflas
 • Ləğv prosesinin idarəedilməsi
 • Korporativ inzibatçılıq
 • Riskli Birləşmə & Qoşulma (M&A)

Daha çox oxu

Back To Top